Müügitingimused

PRIMARTRADE OÜ, registrikood 12899833 (edaspidi kaupleja) ja
tarbija, kes vormistab primartrade.ee e-poes tellimuse ja identifitseerib end
sisestades tellimusele oma isikuandmed, sõlmisid käesoleva e-poe
kasutuslepingu (edaspidi kasutusleping).

1. E-POOD

1.1. primartrade.ee on kaupleja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete
müük tarbijale.

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Lepingu pooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest
ja muudest õigusaktidest ning e-poe kasutuslepingus kokkulepitust.
2.2. Kauplejal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse e-poe teenusesse muudatusi.
2.3. Kauplejal on õigus ühepoolselt muuta kasutuslepingu tingimusi ilma, et tal oleks
kohustus teatada sellest tarbijaid.

3. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

Tarbijal on võimalus valida primartrade.ee veebilehel endale sobilik kaup ja lisada see
ostukorvi. Veebilehel on kujutatud kaup illustratiivsete piltidena.
Kuidas sooritada ostu?
• Kõik vajalikud andmed lisatakse ostu vormistamisel.
• Leidke soovitud toode kas teemalehekülgi sirvides või kasutades otsingut.
• Vajutage toote juures olevale nupule “Lisa ostukorvi”. Valitud toode lisatakse automaatselt
teie ostukorvi ning “Ostukorv” on lehekülje paremal üleval ääres. Vaikimisi on tellitavaks
tootekoguseks üks ühik või teatud toodetel etteantud min. ostukogus mida saab hiljem soovi
korral muuta.
• Ostukorvi sisu vaatamiseks vajutage Ostukorvile. Ostukorvis olevate toodete kogust saate
muuta kasutades +/- märke teostades peale koguse/ste muudatus „Uuenda ostukorv“. Toodete
eemaldamiseks ostukorvist vajutage toote real vasakul olevat kustuta nuppu. Ostukorvist saate
tagasi tooteid sirvima, vajutades lehekülje menüüle või logole.
• Ostu vormistamiseks täitke ostukorvis olevad väljad, valige kättesaamise viis, tasumise
tüüp(vajaduse ettemaksearve) ning vajutage nupule „Esita tellimus“. Enne esitamist tuleb
aksepteerida E-poe kasutustingimused asetades linnukese kasti „Olen lugenud ja nõustun
veebilehe müügitingimustega“.
• Peale tellimuse kinnitamist/tasumist internetipangas kuvatakse ekraanil teade, et tellimus
esitatud ja koheselt saadetakse Teie e-maili aadressile ka tellimuse kinnitus.
3.1. Tarbijal on võimalus valida endale sobilik kaup ning lisada see ostukorvi. Seejärel võib
veebilehel otsida ka teisi tooteid, mis huvi pakuvad ning lisada vajadusel need ostukorvi.
3.2. Juhul, kui täiendavaid valikuid pole tehtud, tuleb täita allpool olevad kohaletoimetamise
andmed ja valida transportimise/kättesaamise viis. Enne ostu tuleb kindlasti kontrollida
esitatud andmete õigsust, pöörata tähelepanu kauba informatsioonile. Järgmisena tuleb läbi
lugeda ning nõustuda primartrade.ee ostutingimustega ning vajutada nuppu „Esita Tellimus“.
3.3. Veebilehel saab tasuda kauba eest täissummas.
3.4. Kauba eest tasumine toimub maksekeskuse kaudu või ettemaksearve alusel. Kaupleja
pankade rekvisiidid on vajadusel kuvatud veebilehel. Järgmisena tuleb vajutada nuppu „esita
tellimus“. Seejärel tarbija suunatakse internetipanka. Kui internetipangas on makse sooritatud,
siis on väga oluline meeles pidada, et tarbija pöörduks tagasi primartrade.ee veebilehele, kust
ostu sooritati. Internetipangas vajutada nuppu „Tagasi kaupmehe juurde“.
3.5. Tarbijal on võimalik tellida kaupa PrimarTrade esindusse, mis asub Väike-Männiku 16,
Tallinn või tarbija poolt sisestatud aadressile. Mõlemal juhul on kauba väljasaatmise
tingimuseks vastavalt tellimusele täissumma tasumine.
3.6. Kaupleja ja tarbija vaheline leping loetakse sõlmituks arvates tellimuskinnituse järgi
tasumisele kuuluva summa laekumisest PrimarTrade OÜ arvelduskontole.
3.7. E-poest sooritatud “mittemakstud tellimus”, mille eest tarbija ei ole ülekannet sooritanud
3 tööpäeva jooksul, tühistatakse.

4. HINNAD

4.1. Kõik e-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
4.2. Kaupade hinnad ei sisalda tasu transporditeenuse eest. Tarbijal on võimalik kaup tellida
kas endale sobivasse pakiautomaati, kulleriga soovitavasse sihtkohta või tulla kaubale ise
järgi PrimarTrade OÜ esindusse Väike-Männiku 16. Kaubale saab ise järgi tulla tellimuse
sooritamisele järgneval tööpäeval vahemikus 10.00 – 16.00. Valikule vastavad
transporditasud on fikseeritud teenuse valikul.
4.3. Kauplejal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud
hindu peale tarbija poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub kaupleja
tarnima tarbijale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega või anda võimalust
loobuda tellimusest. Kauplejal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

5. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED

5.1. Kui kauba asukohaks on märgitud Väike-Männiku 16, Tallinn, PrimarTrade OÜ ladu, siis
tarnitakse tellitud kaup tarbija poolt määratud aadressile või valikusse märgitud
transportteenusega tarbijani 2−3 tööpäeva jooksul. Pärast arve laekumist PrimarTrade OÜ
pangakontole tarnitakse kaup tarbijani. Kui arvete tasumine või laekumine toimub
puhkepäevadel või pärast kella 12.00 tööpäeval, siis tellimuse täitmine käivitub järgmisel
tööpäeval.
5.2 Eripiirkondadesse nagu saartele ja kaugematesse maakondadesse võib tarneaeg pikeneda
kuni 4 tööpäevani.
5.3. Kaup märkega “tellimisel” on vaja pöörduda kaupleja poole e-maili
teel info@primartrade.ee täpsema informatsiooni saamiseks.
5.4. Kättetoimetamiskoha sisestamisel tuleb kontrollida andmed tähelepanelikult üle ja
veenduda, et kõik nõutavad andmed on esitatud ja korrektsed. Kaupleja tarnib kaubad
tarbijale esitatud andmete alusel. PrimarTrade OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete
kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus
on tingitud tarbija poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.
5.5 Maksimaalne tarneaeg on 10 päeva

6. LEPINGUST TAGANEMINE

6.1. Kõikidele PrimarTrade.ee e-poest ostetud toodetele kehtib tagastusõigus 14 päeva.
Tarbijal on VÕS (võlaõigusseadus) §56 lg1 alusel õigus tagastada või välja vahetada kaup
muu toote vastu põhjust avaldamata 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamisest.
6.2. Lepingust taganemise korral peab tarbija tegema kauplejale vastavasisulise pöördumise
(e-mailile info@primartarde.ee) märkides: tarbija nimi, ostukuupäev, arvelduskonto number
ning tellimuse number). Seejärel tagastama Primartrade e-poest tellitud kauba koheselt, kuid
mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates taganemisteate esitamisest (VÕS §56²
lg 1). (Vastavalt VÕS §56 lg 25 tõendab lepingust taganemist tarbija).
6.3. Asja tagastamisega seotud kulud kannab tarbija, kui pooled pole kokku leppinud teisiti.
6.4. Tellimuse tühistamisel tagastatakse raha kauba eest samale arvelduskontole, millelt tasuti
kauba eest, 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest kaupleja poolt. Kauplejale on antud
võimalus maksega viivitada kuni tarbija on talle tagastanud lepingu esemeks olnud asja või
esitanud tõendi, et ta on selle asja tagasi saatnud (VÕS § 561 lg 5).
6.5. Tagastatav kaup, mis oli soetatud PrimarTrade e-poest ei tohi olla kasutatud, paigaldatud
ega kahjustatud.
6.6. Juhul kui ilmneb, et tagastatav kaup ei vasta kasutuslepingu punkt 6.5 tingimustele, siis
on kauplejal õigus nõuda asja väärtuse vähenemist või loobuda kaupa tagasi võtmast.

7. VASTUTUS

7.1. Kaupleja ja tarbija vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele
poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja
ulatuses. Kauba tarnimise puhul EV väljaspoole juhinduvad pooled ka EL seadusandlusest ja
rahvusvahelisest õigusest.
7.2. Kaupleja ei vastuta tarbijale toote kohaletoimetamise viivitamise eest.
7.3. Kaupleja ei vastuta toote kadumise või kahjustumise eest, mis on vormistatud
saatmistellimuse alusel teenusepakkujale.
7.4. Defekti leidmise puhul on tarbijal vajalik võimalikult kiiresti teavitada kauplejat sellest
e-maili teel, kirjutada oma kontaktandmed, arve number, defekti kirjeldus, lisada manusesse
vajalikud dokumentide koopiad ja pildid.
7.4.1. Kaupleja ei vastuta PrimarTrade e-poes ostetud kauba rikkumise eest tarbija
töökojas/poolt tehnilise paigaldamise jooksul ning uue kauba teise kaupleja käest soetamise
eest.
7.4.2. Kaupleja ei kanna materialset vastutust teiste kauplejate käest asenduskaupade ostu eest
teise kaupleja poolt saadud negatiivse hinnangu puhul PrimarTrade.ee e-poest ostetud
kaupade kohta.
7.5. PrimarTrade vastutab tehtava töö ja kauba eest, mis on soetatud PrimarTrade esinduses.

8. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

8.1. Kirjalikult esitatud pretensioon vaadatakse läbi PrimarTrade OÜ poolt 15 kalendripäeva
jooksul alates esitamise kuupäevast, TKS §19 lg 6. Juhul, kui ettevõtjal ei ole võimalik 15
päeva jooksul tarbija kaebusele vastata, peab kaupleja kirjalikult sellest tarbijat teavitama,
viivitust põhjendama ja määrama uue mõistliku tähtaja vastamiseks, TKS §19 lg 6.
8.2. Kauba pretensiooni esitamise aeg on kaks aastat alates asja tarbijale üleandmisest VÕS
§218 lg 2.
8.3. Puuduse ilmnemisel on kohustatud tarbija asja mitte kasutama ning koheselt teavitama
sellest kauplejat.
8.4. Tarbija pretensioon ei kuulu lahendamisele, kui puudused kauba kasutamisel on tekkinud
tarbija süül.
8.5. PrimarTrade OÜ`l on õigus tootel esineva puuduse tekkepõhjuse väljaselgitamiseks teha
ekspertiis. Kui ekspertiisi käigus selgub, et kaubal on tekitatud defekt tarbija poolt, siis kaup
ei kuulu garantii alla ning ekspertiisikulud tasub tarbija.
8.6. Pretensiooni alla kuuluvad kaubad, mis ei ole paigaldatud ega kasutatud ning neist
tulenevad kohesed märgatavad defektid, mis ei olnud ostuajal tarbijale teada.
8.7. Kauba vahetame ringi või asendame analoogse teise tootega. Kui asenduskaupa pole
pakkuda, tagastame tarbijale raha.

9. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

9.1. PrimarTrade OÜ veebilehel tellimuste vormistamisel küsitakse tarbija isikuandmeid
(nimi, perekonnanimi, aadress, telefon, e-post).
9.2. PrimarTrade OÜ kogub isikuandmeid ainult ettevõtte vastava tegevuse eesmärgil kauba
saatmiseks või arve väljastamiseks.
9.3. Isikuandmete kasutajateks on ainult need isikud, kellel on vaja neid müügitööga seotult
teada.
9.4. PrimarTrade OÜ säilitab tarbija isikuandmeid (nimi, perekonnanimi, telefon ja aadress)
eraldi privaatses turvatud serveris müügi eesmärgi täitmiseks.
9.5. PrimarTrade OÜ ei säilita tarbija pangaandmeid internetimaksete sooritamisel.
9.6. Tellimuste vormistamise käigus kogutud infot ja isikuandmeid käsitletakse
konfidentsiaalsena ja seda ei avaldata kolmandatele osapooltele.

10. ERIMEELSUSED

10.1. Erimeelsused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Tarbijal on õigus
pöörduda Tarbijakaitse komisjoni poole. Kui pooled ei suuda saavutada kokkulepet, siis
lahendatakse erimeelsused Harju Maakohtus.
10.2. “Turvaline ostukoht” on PrimarTrade.ee logo, mille alusel antakse tarbijale kindla kauba
garantii.